1. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. Glasnik RS: BR. 43/2001, 101/2007  i 92/2011), utvrđeno je sledeće:
    • Da se državni praznik – Nova godina praznuje 1. i 2. januara,
    • Da se verski praznik – Božić praznuje na prvi dan Božića (7. Januar).
  2. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama i odlukom poslodavca, neradni dani će biti počevši od dana 01.01.2018 godine (Ponedeljak), zaključno sa danom 08.01.2017 godine (Ponedeljak).
  3. Prvi radni dan nakon Novogodišnjih i Božićnih praznika će biti dan 09.01.2018 godine (Utorak).
  4. Obavezuju se rukovodioci organizacionih jedinica da ako postoji potreba procesa rada, organizuju rad za vreme navedenih praznika angažovanjem potrebnog broja izvršilaca.