Nastava iz predmeta Psihologija rada, Poslovna komunikacija i Korporativne komunikacije kod profesora dr Jovana Ničića koja je po rasporedu predvidjena za 05.12.2018. se odlaže.
Termini za nadoknadu predavanja iz pomenutih predmeta će biti naknadno objavljeni.