Nastava kod profesora dr Baljak Miroslava, dr Mijić Ranka, spec Samadžić Veljka, dr Ničić Jovana i dr Marinković Vladimira koja treba da se održi 03.06.2019. se odlaže i  biće nadoknađena u dogovoru sa predmetnim  profesorom, a zbog održavanja XI Medjunarodne naučne konferencije.