Važna izmena na osnovu molbe profesora Dimića. Ispiti kod profesora Dimića pomereni su na petak, 07.10.2016. u 10h.