Prijava dopunskih(diferencijalnih ) i apsolventski  ispita je od 06.11 do 08.11.2017.
Rok će se održati od 20 – 27. 11 2017.
Ispiti će se održati sat vremena pre početka prvog predavanja predmetnog profesora.
Ispiti se prijavljuju na: prijavaispita@vssp.edu.rs
U prijavi se piše: Ime i prezime, Broj indeksa i predmete koje želite da polažete.
Neophodno je da izmirite vaše obaveze najkasnije dan pred izlazak na prvi ispit.
Prijava za dopunske ispite iznosi 20e po ispitu.