Prijava ispita za ispitni rok Septembar I je od 16.07.2020. do 21.07.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa julskom ratom.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Menadžment bezbednosti, Korporativna bezbednost – specijalističke studije, Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 24.08.2020 do 04.09.2020.godine

Sve prijave ispita od 22.07.2020. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoka strukovne škole za preduzetništvo.

U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).