Prijava ispita za ispitni rok Septembar II je od 04.09.2020. do 07.09.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis Menadžment prodaje prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Menadžment bezbednosti,Korporativna bezbednost – specijalističke studije, Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 10.09.2020 do 23.09.2020.godine

Sve prijave ispita od 07.09.2020. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoka strukovne škole za preduzetništvo.

U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).