Prijava ispita za januarsko – februarski ispitni rok će biti od 10.12.2018. do 14.12.2018. na e-mailove:
prijava@vssp.edu.rs – za smerove Menadžment i biznis i Menadžment prodaje
prijavaispita@vssp.edu.rs  – za smer Menadžment bezbednosti kao i za specijalističke studije.

Uslov za prijavu ispita je  izmirena školarina zaključno sa decembarskom ratom. Troškovi prijave ispita  iznose 500 dinara po ispitu.
Januarsko – februarski ispitni rok će se održati od 21.01.2018. do 15.02.2018, a pojedinačni raspored ispita će biti blagovremeno objavljen na sajtu.