Prijava ispita za januarsko – februarski  ispitni rok je od 09.12.2019. do 13.12.2019. godine

Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa decembarskom ratom.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

Smerovi:

  • Menadžment bezbednosti
  • Korporativna bezbednost – specijalističke studije
  • Preduzetnički menadžment – specijalističke studije prijavljuju ispite na prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 20.01.2020 do 14.02.2020.godine

U prijavi je potrebno navesti:

  • Ime i prezime,
  • Broj indeksa, 
  • Predmete koje prijavljujete.