Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok je od:

05.05.2018 do 10.05.2018 – poslednji dan za prijavu ispita je 10.05.2018.

Studenti sa smerova Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na prijava@vssp.edu.rs

Studenti sa smerova Menadžment bezbednosti i Specijalističke studije prijavljuju ispite na prijavaispita@vssp.edu.rs

Tačan datum ispitnog roka biće naknadno objavljen.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina zaključno sa majskom ratom.