Prijava ispita za Junsko- Julski  ispitni rok je od 04.06.2020. do 07.06.2020. godine.
Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa junskom ratom.

Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  1. Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  2. Menadžment bezbednosti i Korporativna bezbednost – specijalističke studije
    Preduzetnički menadžment – specijalističke studije prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 15.06.2020 do 10.07.2020.godine

Sve prijave ispite od 08.06.2020. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoka strukovne škole za Preduzetništvo.

U prijavi je potrebno navesti:

  1. Ime i prezime,
  2. Broj indeksa,
  3. Predmete koje prijavljujete.