Prijava ispita za Septembar 2 će biti 13. i 14 .09.2017.

Uslov za prijavu ispita je izmirena cela školarina za tekuću godinu.

Rok će se održati od 18. do 28. 09.2017.

Raspored će biti blagovremeno istaknut na sajtu Škole.