Obaveštavamo vas da je prijava ispita za ispitni rok Septembar I  od 11.07 do 16.07.2017.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina, za tekuću godinu.