Prijava ispita za Septembarski ispitni ispitni rok je od 12.07.2018 do 18.07.2018 – poslednji dan za prijavu ispita je 18.07.2018.

Studenti sa smerova Menadžment i biznis i Menadžment prodaje prijavljuju ispite na prijava@vssp.edu.rs

Studenti sa smerova Menadžment bezbednosti i Specijalističke studije prijavljuju na  prijavaispita@vssp.edu.rs

Možete prijaviti najviše pet ispita za Septembarski rok.

Ispitni rok će se odžati od 03.09.2018 do 14.09.2018.

Raspored ispita će blagovremeno biti objavljen na sajtu Škole www.vssp.edu.rs

Uslov za prijavu ispita je izmirena celokupna školarina za 2017/2018.