Studenti koji treba da izmire julsku ratu školarine, da je potrebno da to učine dan pre izlaska na prvi ispit koji imaju u julu mesecu. Priznanica na dan ispita se ne uvažava.
Svi studenti (koji znaju da duguju i prethodne rate i/ili ostatke rata), treba da uplate i to dugovanje najkasnije dan pre izlaska na ispit u julu.