PREDMET: Strategija održivog razvoja

Prvi esej 28.03.2019. u terminu redovne nastave. Slobodan izbor teme pisanja.
Seminarski rad 11.04.2019. rok za predaju elektronskim putem. Tema uz prethodnu konsultaciju sa predmetnim profesorom.

PREDMET: Ljudski resursi u bezbednosti

Prvi esej 04.04.2019. u terminu redovne nastave. Slobodan izbor teme pisanja.
Seminarski rad 18.04.2019. rok za predaju elektronskim putem. Tema uz prethodnu konsultaciju sa predmetnim profesorom.