Ispit iz predmeta Strategijski menadžment 2  kod profesora dr Zorana Ristića biće odražan 23.01.2019 sa početkom u 11:00h.

Studenti kojima ne odgovara promena termina mogu doći 12.02.2019 u 14:00h.