Ispiti iz predmeta Stručna praksa 1, Stručna praksa 2 i Stručna praksa 3 biće održani 03.07.2019 kod profesora mr Milovana Dimića.

Stručna praksa 1 počinje u 10:00.
Stručna praksa 2 počinje u 12:00.
Stručna praksa 3 počinje u 14:00.