Kolokvijum iz predmeta:

  • UPRAVLJANJE KVALITETOM ( MIB) i
  • BEZBEDONOSNO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA (MB)

Je zakazano za četvrtak 14.06.2018.godine u 15:30h.

Prezentacije sa predavanja iz pomenutih predmeta će studentima biti dostavljene putem e-mail-a i objavljene na sajtu škole naknadno.