U sredu 23.05.2018 održaće se kolokvijum iz predmeta Upravljanje krizama i rizicima – profesor mr Milovan Dimić u terminu predviđenom za nastavu.