Obaveštavamo vas da se rok za upis na narednu godinu studija produžava do 28.09.2018 (petak).

Od dokumentana potrebno je poneti: indeks, ličnu kartu i dokaz o uplati prve rate školarine.