Obaveštavamo vas da će u vremenskom period od 17.09.2018 do 21.09.2018 biti vršen upis u narednu godinu za sve studente koji su stekli uslov zaključno sa ispitnim rokom Septembar 1.

Od dokumentana potrebno je poneti: indeks, ličnu kartu i dokaz o uplati prve rate školarine.