Podsećamo vas da je 01.11.2016. godine počeo rok za uplatu novembarske, odnosno treće rate školarine.
Molimo  vas da na vreme (pre izlaska na kolokvijum) uplatite ratu školarine.
Zahvaljujemo se svim studentima koji su već na vreme izmirili finansijsku obavezu prema Školi.