Obaveštavamo vas da će se od danas praktična nastava, pored teorijske nastave, iz predmeta Upravljanje porodičnim biznisom i Izrada i implementacija biznis plana isključivo realizovati utorkom od 16.30 časova, umesto četvrtka.

Podsećamo sve vas, koji nisu odabrali mentora za završni rad i uopšteno koji nisu izabrali oblast u okviru koje bi bila tema njihovog završnog rada, da već sada počnu na vreme da razmišljaju o tome.