Vanredna prijava ispita je od 22.05.2019. do 31.05.2019. Prijava jednog ispita je 3.000 dinara.

Smerovi:

  • Menadžment i biznis
  • Menadžment prodaje prijavljuju ispite na mejl    prijava@vssp.edu.rs

Smerovi:

  • Menadžment bezbednosti
  • Korporativna bezbednost
  • Preduzetnički menadžment prijavljuju ispite na mejl    prijavaispita@vssp.edu.rs