Vanredna prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok je od 16.01.2020. do 17.01.2020.godine.
Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina zaključno sa januarskom ratom.
Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis
  • Menadžment prodaje

Prijavljuju ispite na: prijava@vssp.edu.rs

Studenti sa smerova:

  • Menadžment bezbednosti
  • Preduzetnički menadžment
  • Korporativna bezbednost

Prijavljuju ispite na: prijavaispita@vssp.edu.rs

Cena vanredne prijave ispita je 1500 dinara po ispitu.
U prijavi je potrebno navesti:

  • Ime i prezime
  • Broj indeksa
  • Predmete koje prijavljujete