Majski ispitni rok za apsolvente održaće se od 22.05. do 25.05.2017.

Prijava ispita je od 17.05. do 19.05.2017.  do 10 časova na e-mail prijavaispita@vssp.edu.rs, uz dostavljeni skenirani dokaz o uplati troškova prijave.

Ukoliko neko od apsolvenata nije izmirio troškove apsolventskog staža i ima neki zaostatak školarine iz prethodne školske godine, molimo ih da prilikom prijave ispita, dostave dokaz o uplati i tih troškova.

Nakon isteka roka za prijavu ispita i po dogovoru sa profesorima, obavestićemo apsolvente koji su prijavili ispite o terminu ispita.