Nastava kod profesora mr Milovana Dimića održaće se 04.12.2018. Nastava iz predmeta Uvod u pravo počinje u 15:00h, predmet Bezbednost i zdravlje na radu 16:30h.