U letnjem semestru imate po dva izborna modula i svaki modul se sastoji od dva predmeta.

Prvi modul

  1. Strategijski menadžment (mr Miroslav Mrkonjić)
  2. Upravljanje projektima (mr Radmila Marković)

Drugi modul

  1. Operativni menadžment (mr Radmila Marković)
  2. Upravljanje promenama (mr Miroslav Mrkonjić)

Molimo da Vaš odabir predmeta (po jedan predmet iz svakog modula) pošaljete na e-mail jovana.marinkov@vssp.edu.rs najkasnije do 12.02.2017. E-mail treba da sadrži Vaše ime, prezime i broj indeksa.

Vaš e-mail sa podacima biće odštampan i priložen uz Evidenciju dolazaka koju predmetni nastavnik vodi.

Predlažemo da odaberete predmet prema Vašim poslovnim potrebama, a ne prema tome gde ide “većina”.

Promena izbornog predmeta u toku semestra podleže plaćanju troškova promene, prema Cenovniku Škole.