Predmet: Psihologija bezbednosti
Plan nastave sa pregledom osnovne literature možete preuzeti u delu PRIRUČNICI (treća godina – Menadžment bezbednosti) ili na linku:

Menadžment bezbednosti – treća godina