Uplata prve rate školarine za školsku 2016/17. godinu je do 10.09.2016.
Popunjavanje ŠV-20 obrazca je od 12.09. do 23.09.2016