Obaveštenje: Treća godina MB

U sredu 23.05.2018 održaće se kolokvijum iz predmeta Upravljanje krizama i rizicima – profesor mr Milovan Dimić u terminu predviđenom za nastavu.

Obaveštenje o današnjoj nastavi

Nastava iz predmeta Ljudska prava (druga godina MB), Globalna bezbednost (treća godina  MB) i Upravljnje krizama i rizicima (treća godina MB)  neće se održati danas.

Naredno predavanje biće održano sledeće nedelje u predvidjen terminima.