Obaveštenje: Za studente druge godine, smerovi MB, MP I MIB

Upis na treću godinu studija se vrši od 11.07.2018 do 18.07.2018.godine.

Uslov za upis u treću  godinu je ostvaren broj 60 ESPB (sa I godine) + 37 ESPB bodova ( sa II godine).

Studenti sa smera Menadžment bezbednosti papire za upis popunjavaju na V spratu.

Studenti sa smera Menadžment i biznis i Menadžment prodaje papire za upis popunjavaju  na II  spratu.

Studenti koji nisu stekli dovoljan broj ESPB bodova za upis na narednu godinu studija zaključno sa junsko-julskim ispitnim rokom, uslov mogu steći polaganjem ispita u septembarskom ispitnom roku. Termini prijave ispita, kao i okvirni i pojedinačni raspored ispita za ispitni rok Septembar I će biti naknadno objavljeni.

Obaveštenje: Za studente prve godine, smerovi MIB, MP I MB

Upis na drugu godinu studija se vrši od 11.07.2018 do 18.07.2018.godine.

Uslov za upis u drugu godinu je ostvaren broj 37 ESPB bodova.

Studenti sa smera Menadžment bezbednosti papire za upis popunjavaju na V spratu.

Studenti sa smera Menadžment i biznis i Menadžment prodaje papire za upis popunjavaju  na II  spratu.

Studenti koji nisu stekli dovoljan broj ESPB bodova za upis na narednu godinu studija zaključno sa junsko-julskim ispitnim rokom, uslov mogu steći polaganjem ispita u septembarskom ispitnom roku. Termini prijave ispita, kao i okvirni i pojedinačni raspored ispita za ispitni rok Septembar I će biti naknadno objavljeni.

Obaveštenje: Marketing

Ispit iz predmeta Marketing kod prof. dr Predraga Ristića je zakazan je za 05.07.2018 sa početkom u 13:30h.