Predaja dokumentacije za stručnu praksu

Studenti koji nisu predali kompletnu dokumentaciju za stručnu praksu, molimo da svoju dokumentaciju za stručnu praksu predaju isključivo nastavniku odgovornom za stručnu praksu:

  • Smer MiB-MP i specijalističke studije: dr Duško Kostić
  • Smer MB: mr Milovan Dimić

Takođe, podsećamo da pre predaje dokumentacije nastavniku odgovornom za stručnu praksu, predmetni nastavnik koga ste izabrali za mentora na praktičnom radu treba da vam POTPIŠE I POPUNI obrazac OB 04/05 koji imate u e-mail-u i na sajtu Škole, ukoliko je saglasan sa tekstom praktičnog rada.

S obzirom na to da se nastava letnjeg semestra završila danas, molimo vas da kontaktirate svog predmetnog nastavnika i nastavnika odgovornog za stručnu praksu i dogovorite termin konsultacija.

Primer prijave završnog rada

Primer prijave završnog rada možete naći u bilo kom završnom radu iz školske 2015. i 2016. godine, na početku ili u okviru Uvoda ili pod naslovom Hipotetičko-teorijski okvir rada.

Naravno, na vama je kako ćete napisati tekst, ali u tim radovima možete videti način pisanja.

Mentori su tu da vam pomognu oko toga, kao i oko izbora završnog rada iz biblioteke koji vam može biti vodilja u dobijanju ideje šta i kako pisati. Do sada se najbolje pokazalo iskustvo: studenti su birali teme na osnovu delatnosti kojom se bave.

S obzirom na to da se nastava završila danas, molim vas da mentore kontaktirate e-mail-om ili telefonom i dogovorite konsultacije.

Biblioteka radi svakim radnim danom od 09 do 17 h, kontakt Mila Vukovic, biblioteka@vssp.edu.rs, 011/218-00-40.

Formu završnog rada i uputstvo za izradu možete naći OVDE.

Obaveštenje za studente koji nisu do danas uplatili troškove završnog rada: Imate vremena i sutra da uplatite troškove završnog rada, koji inače obuhvataju konsultacije sa mentorom, rad Komisije za ocenu završnog rada, obradu dokumenata, izdavanje Uverenja o diplomiranju i položenim ispitima, kasnije izdavanje diplome i dodatka diplomi.