Izmenjen raspored ispita

Izmene termina u rasporedu ispita kod mr M. Mrkonjica, mr P. Celika, dr Z. Ristica, dr Dejana Kostica, dr J. Nicica, mr M. Dimica.

Poslednje izmene (29.06.) pogledajte OVDE

Predaja dokumentacije za stručnu praksu

Studenti koji nisu predali kompletnu dokumentaciju za stručnu praksu, molimo da svoju dokumentaciju za stručnu praksu predaju isključivo nastavniku odgovornom za stručnu praksu:

  • Smer MiB-MP i specijalističke studije: dr Duško Kostić
  • Smer MB: mr Milovan Dimić

Takođe, podsećamo da pre predaje dokumentacije nastavniku odgovornom za stručnu praksu, predmetni nastavnik koga ste izabrali za mentora na praktičnom radu treba da vam POTPIŠE I POPUNI obrazac OB 04/05 koji imate u e-mail-u i na sajtu Škole, ukoliko je saglasan sa tekstom praktičnog rada.

S obzirom na to da se nastava letnjeg semestra završila danas, molimo vas da kontaktirate svog predmetnog nastavnika i nastavnika odgovornog za stručnu praksu i dogovorite termin konsultacija.