Obaveštenje: Za studente smera MB

Ispit iz predmeta Zdravlje i bezbednost na radu biće u utorak, 27.06.2017. u 12.30, sala V-1.

Svi studenti sa smera MB koji su prijavili praksu, a nisu jos doneli dokumentaciju, potrebno je da dođu u utorak, 27.06.2017. godine u 12.30.

Obaveštenje: Za studente III godine MIB i MB

Ispit iz predmeta Upravljanje kvalitetom održaće se po rasporedu 29.06.2017. u 16.30, a ne u 15h.

Ispit iz predmeta Bezbednosno upravljanje prirodnim resursima održaće se 29.06.2017. umesto 22.06.2017. u 15h.