Obaveštenje: Etika/Biznis etika – Nadoknada nastave

Obaveštenje za studente II godine smera MIB, MP, MB

Nastava iz predmeta Etika/Biznis etika, predviđena za 20.12.2016. će biti nadoknađena 28.12.2016. sa početkom u 15.30  u vidu 4 časa gde će studenti raditi treći test i popraviti bilo koji deo gradiva sa kojim nisu zadovoljni ili nisu radili.

Prijava ispita za Januarsko – februarski ispitni rok 2016/17

Prijava ispita vršiće se od 05.12. do 09.12.2016. godine.

Cena po ispitu iznosi 500,00 dinara.

Za smerove MiB i MP prijava se šalje na mail prijava@vssp.edu.rs

Za smer MB i specijalističke studije prijava se šalje na mail prijavaispita@vssp.edu.rs

U roku možete prijaviti najviše pet ispita.

Uslov za prijavu ispita su izmirene sve dospele finansijske obaveze, zaključno sa decembarskom ratom.

Ispitni rok počinje 23.01.2017.  i traje do 17.02.2017. godine.

Obaveštenje: Psihologija rada i Poslovna komunikacija – vreme održavanja kolokvijuma

Obaveštenje za studente prve i druge godine smera MiB i MP:

  • Kolokvijum iz predmeta Psihologija rada (prva godina MIB, MP), 28.11.2016. od 14.30 – 16.00, sala II-4 (drugi sprat)
  • Kolokvijum iz predmeta Poslovna komunikacija (druga godina MIB, MP), 28.11.2016. od 16.00 – 17.30, sala II-4 (drugi sprat)

Na kolokvijumu će biti prof. Radmila Marković kao zamena profesora Ničića, koji je zbog bolesti opravdano odsutan.