Anketa: Pomeranje termina nastave Engleskog jezika 2

Anketa za studente II godine smera MiB, MP, MB

Molim da se do petka 14.10.2016. izjasnite na e-mail bojana.turajlic@vssp.edu.rs da li želite da termin nastave iz Engleskog jezika 2 bude u kasnijem terminu, odnosno od 14.30 do 16.00.

Ako većina bude odlučila, termin nastave biće pomeren. Nastava bi bila u učionici IV-1, pre nastave iz predmeta Etika/Biznis etika.

Obaveštenje: Za studente II godine smera MIB, MP i MB

Na osnovu zahteva studenata i saglasnosti prof. Ane Grbić, nastava iz predmeta Etika/Biznis etika ubuduće će se realizovati od 16 do 17.30 časova, umesto od 12.45 do 14.15.

Nastava će biti u učionici IV-1 na četvrtom spratu.

Obaveštenje za studente prve godine smera Menadžment i biznis

Zbog neodložnih akademskih obaveza van škole, profesor Duško Kostić nažalost neće danas, 06.10.2016. godine održati nastavu iz predmeta Ekonomika i organizacija poslovanja, i Međunarodna ekonomija.

Nastava sledeće nedelje će se održati u redovnom terminu.