Studenti koji nisu predali kompletnu dokumentaciju za stručnu praksu, molimo da svoju dokumentaciju za stručnu praksu predaju isključivo nastavniku odgovornom za stručnu praksu:

  • Smer MiB-MP i specijalističke studije: dr Duško Kostić
  • Smer MB: mr Milovan Dimić

Takođe, podsećamo da pre predaje dokumentacije nastavniku odgovornom za stručnu praksu, predmetni nastavnik koga ste izabrali za mentora na praktičnom radu treba da vam POTPIŠE I POPUNI obrazac OB 04/05 koji imate u e-mail-u i na sajtu Škole, ukoliko je saglasan sa tekstom praktičnog rada.

S obzirom na to da se nastava letnjeg semestra završila danas, molimo vas da kontaktirate svog predmetnog nastavnika i nastavnika odgovornog za stručnu praksu i dogovorite termin konsultacija.