Poštovane kolege,

Predavanje iz međunarodne ekonomije se odlaže za 11.12.2020,vreme će biti naknadno objavljeno.

Hvala,