Obaveštenje za studente druge godine smera MB.

 Nastava iz predmeta Ljudska prava (izborni) kod prof. mr Milovana Dimića  bice održan sa početkom u  14:30.

 Izmena važi samo za 28.02.2018