Prijava ispita za ispitni rok Decembar apsolventski je od 27.11.2020. do 30.11.2020. godine. Uslov za prijavu ispita je isplaćena školarina.
Prijava se vrši tako što studenti sa smerova:

  • Menadžment i biznis , Menadžment prodaje i Menadžment bezbednosti prijavljuju ispite na – prijava@vssp.edu.rs
  • Korporativna bezbednost – specijalističke studije i  Preduzetnički menadžment – specijalističke studije, prijavljuju ispite na – prijavaispita@vssp.edu.rs

Prijava jednog ispita je 500 dinara. Ispitni rok će biti održan od 07.12.2020 do 11.12.2020.godine. Raspored ispita ćete blagovremeno dobiti.
Sve prijave ispita od 30.11.2020. do početka ispitnog roka plaćaju se kao Vanredna prijava po važećem cenovniku Visoka strukovne škole za preduzetništvo.
U prijavi je potrebno navesti: Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete. (maksimalan broj prijavljenih predmeta u jednom roku je pet ispita).