Prijava ispita za aprilski ispitni rok: 06.03. – 10.03.2017.

Aprilski ispitni rok biće održan u periodu od 03.04. do 13.04.2017.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina zaključno sa martovskom ratom i troškovi prijave ispita.