Prijava ispita vršiće se od 06.12. do 13.12.2017. godine.
Cena po ispitu iznosi 500,00 dinara.

Za smerove MiB i MP prijava se šalje na mail prijava@vssp.edu.rs
Za smer MB i specijalističke studije prijava se šalje na mail prijavaispita@vssp.edu.rs

U roku možete prijaviti najviše pet ispita. U prijavi navesti (Ime i prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljujete)
Uslov za prijavu ispita su izmirene sve dospele finansijske obaveze, zaključno sa decembarskom ratom.

Ispitni rok počinje 22.01.2018.  i traje do 16.02.2018. godine.