Ispit iz predmeta Preduzetništvo održaće se u petak 16.09.2016. u 10h.

Ispit iz predmeta Kultura poslovnog ponašanja održaće se u utorak 20.09.2016. u 13h.