output_KBJ3JF

PROGRAM O1, O2, 03 (pojedinačni program za projektovanje, nadzor i zaštitu, pojedinačan program za montažu)

Uslovi za prijavu na obuku lica za privatno obezbeđenje:

  1. Popunjena i potpisana prijava za obuku (preuzmi prijavu za obuku)
  2. Fotokopija lekarskog uverenja;
  3. Fotokopija isprave koja potvrđuje završen (zaokružen) stepen obrazovanja na prijavi (ukoliko se kandidat prijavi na program obuke O3 uslov je da ima minimum završenu srednju tehničku školu).
  4. Fotokopija lične karte (ako je sa čipom, onda iščitana lična karta)

Lekarsko uverenje – saradnja sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu “ErgoSana”, Beograd (ponuda)
Uverenje o rukovanju oružjem – saradnja sa Streljačkim klubom Target, Beograd
Uverenje o protivpožarnom ispitu – saradnja sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom “Savski Venac”, Beograd

NASTAVA IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE – U okviru licencirane obuke za vršenje poslova u oblasti privatnog obezbeđenja se sprovodi u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Savski Venac.

P1290646PC220638PC220639PC220641

U pripremi je otvaranje Centra za obuku lica za vršenje privatnog obezbeđenja u saradnji sa SALUS SECURITY Vrnjačka Banja

Kontakt:
Bojana Vignjevic
011/3282-870, 3282-815
office@vssp.edu.rs