Priručnici i predavanja nalaze se na ON-LINE platformi Škole.
Platformi se pristupa na linku ispod:
ON-LINE Platforma

Napomena: Da biste pristupili platformi neophodno je da dobijete pristupnu pozivnicu putem mejla, kroz koju ćete aktivirati pristup.

Da biste dobili pozivnicu, neophodno je da dostavite:

  • Ime i prezime,
  • Smer i godina i
  • Mejl adresu

na podrska@vssp.edu.rs

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na podrska@vssp.edu.rs

>