Ko smo mi?

Visoka strukovna škola za preduzetništvo je osnovana 2005. godine, kao jedinstvena i prva škola ovog obrazovnog profila u zemlji.  Od osnivanja, saradnja sa privredom, visokoškolskim ustanovama iz zemlje i inostranstva su GARANT KVALITETA i kompetentnosti studija.

Škola realizuje osnovne studije u trajanju od tri godine i specijalističke studije u trajanju od jedne godine. Zvanje koje se dobija završetkom školovanja: Strukovni menadžer, odnosno Strukovni menadžer-specijalista. Pored predavanja, nastavni proces se odvija kroz pitanja i komentare studenata, kroz radionice.

U Školi je razvijena praksa gostovanja uglednih ličnosti iz javnog i privatnog sektora u cilju unapređivanja znanja naših studenata. U saradnji sa srednjim školama, Škola organizuje gostujuća predavanja iz oblasti menadžmenta, marketinga, menadžmenta ljudskih resursa, odnosa s javnošću, deviznog poslovanja, finansijskog menadžmenta, bezbednosti informacija, kao i  stručnu  praksu iz oblasti računovodstva za srednjoškolce četvrtog razreda.

U skladu sa najnovijim kretanjima i standardima u oblasti visokog obrazovanja, Škola se sistematski bavi naučno-istraživačkim radom. U tom okviru, od 2011. godine do danas su organizovane četiri međunarodne naučne konferencije, a u toku je i priprema za realizaciju pete međunarodne naučne konferencije. Škola i Centar za industrijske odnose su osnivači prvog naučno-stručnog časopisa “Preduzetništvo”, kao sastavni deo napora na unapređivanju nastavnog i naučno-istraživačkog rada.