1aOBUKE

POSLOVNE OBUKE – MEĐUNARODNI SERTIFIKATI (MCPZ Medjunarodni centar za prenos znanja,Slovenija)

Prijava za obuku (obrazac za prijavu)

EDUKATIVNI MODULI:

  • Prodaja i prodajne veštine
  • Protokol, poslovno komuniciranje i pregovaranje
  • Personalni asistent
  • Eksport menadžer
  • Naplata potraživanja
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Team building
  • Veština komunikacije
  • Javni nastup
  • Mediji i novinarstvo
  • Politički marketing
  • Marketing i istraživanje tržišta
  • Upravljanje ljudskim resursima
  • Radni odnosi
  • Bezbednost

Kontakt:
Bojana Vignjevic,
011/3282-870, 3282-815,
office@vssp.edu.rs