1aOBUKE

POSLOVNE OBUKE – MEĐUNARODNI SERTIFIKATI (MCPZ Medjunarodni centar za prenos znanja,Slovenija)

Prijava za obuku (obrazac za prijavu)

EDUKATIVNI MODULI:

 • Prodaja i prodajne veštine
 • Protokol, poslovno komuniciranje i pregovaranje
 • Personalni asistent
 • Eksport menadžer
 • Naplata potraživanja
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Team building
 • Veština komunikacije
 • Javni nastup
 • Mediji i novinarstvo
 • Politički marketing
 • Marketing i istraživanje tržišta
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Radni odnosi
 • Bezbednost

Kontakt:
Bojana Vignjevic,
011/3282-870, 3282-815,
office@vssp.edu.rs

>