Poštovane kolege, prijatelji, saradnici,
Nastavljajući našu uspešnu višegodišnju saradnju, prateći stanje i promene koje se dogadjaju u društvu, a u skladu sa tim i promene koje se dogadjaju u sindikatima, redefinisanje sadržaja i oblika organizovanja sindikata, u želji da doprinese uspešnosti ovog procesa, a time i jačanju društvene moći i uticaja sindikata, ali i razvoju demokratskih industrijskih odnosa u celini organizujemo stručni jednodnevni seminar na temu:

“NOVI PRISTUP PRIVLAČENJA ČLANOVA I ORGANIZOVANJA SINDIKATA”

Zbog čega je potrebno organizovati seminar na ovu temu?
Temu ovog seminara nametnule su činjenice savremenog života, problemi, otvorena pitanja i protivurečnosti sa kojima se već duže vreme suočavaju sindikati. Društvena i ekonomska kriza sa kojom je suočen savremeni svet samo je potvrdila i upozorila da su sindikati, kao deo savremenog sveta, takođe suočeni sa krizom, a da se izlaz nalazi u hrabrosti, odgovornosti i znanju da se gradi novi pristup zaposlenima, sadržajima rada i oblicima organizovanja sindikata, koji su primereni promenama u strukturi ekonomiju, stanovništva i radne snage.

Kome je namenjen seminar?
Seminar je namenjen onima koji će u vremenu koje je pred nama biti usmereni na formiranje novih sindikalnih organizacija ili jačanje postojećih, koji će biti kreatori i lideri promena koje će rezultirati novim modelima organizovanja, većom društvenom moći i uticajem sindikata. Polaznici koji budu pohadjali ovaj seminar biće uključeni u timove sindikalnih instruktora, koji će trajno, sistematski raditi na privlačenju novih članova, kao trajnoj aktivnosti svakog sindikata. To podrazumeva da je ovaj seminar samo uvod u sistematsko osposobljavanje ovih aktivista za uspešan rad na privlačenju novih članova.

Ciljevi seminara
Seminar treba da doprinese povećanju kapaciteta sindikata za privlačenje novih članova, odnosno povećanje broja članova i omasovljenje sindikata, kao i da osposobi tim aktivista, koji će se trajno, sistematski baviti ovim pitanjima.
Naravno složenost teme seminara uslovljava da ovaj seminar bude tek prvi korak u zajedničkoj, dugoročnoj aktivnosti na reformi sindikata, koja će, svakako biti jedna od centralnih tema u bliskoj budućnosti. Cilj nam je da se kroz interaktivni rad sa predavačima, pokrenu i odrede ključni pravci aktivnosti na reformi sindikata.
Napominjemo da je seminar istovremeno i sastavni deo programa IV generacije Akademije rada, o čemu ćete se podrobno informisati u pismu o početku rada IV generacije Akademije rada, koje vam šaljemo zajedno sa ovim pismom.

Datum, mesto i vreme održavanja seminara
Seminar će se održati u sredu, 29.11.2017. godine od 10 do 14 časova.

Kotizacija
Kotizacija iznosi 6000 dinara po učesniku i uključuje organizaciju seminara, izlaganje predavača, literaturu i sertifikat o pohađanju seminara. Svaka organizacija koja prijavi više od tri učesnika dobiće popust od 20 %.
Broj računa na koji se uplaćuje kotizacija: 160-402514-87, svrha uplate: Seminar: „Novi pristup privlačenju novih članova i organizovanju sindikata“, primalac Centar za industrijske odnose, Beograd.

Prijava učesnika
U prilogu Vam dostavljamo prijavni formular za učešće na seminaru. Molimo Vas da prijavu za učešće na seminaru dostavite što pre, zbog blagovremene pripreme seminara, a najdalje do ponedeljka, 20.11.2017., jer je broj mesta ograničen, a interesovanje za seminar veliko.
Za sva bliža obaveštenja o seminaru možete se obratiti na broj telefona:
063/364-464, 060/324-58-28,
industrijski.odnosi@gmail.com

Očekujući Vaše učešće u radu seminara i nastavak naše uspešne saradnje, s poštovanjem,
Direktor Centra
Prof. dr Darko Marinković

PRIJAVNI FORMULAR ZA UČEŠĆE NA SEMINARU


INFORAMCIJE I POZIV NA UČEŠĆE U RADU IV GENERACIJE AKADEMIJE RADA

PRIJAVNI FORMULAR – AKADEMIJA RADA