U četvrtak, 09.11.2017. godine u prostorijama Visoke strukovne škole za preduzetništvo održano je gostujuće predavanje dva eminentna profesora Pilsl Karl Michael i Gary Shotton, koji su u svom veoma poučnom predavanju istakli i dali savete studentima:

  • U Srbiji mladi treba da promene svoj način pristupa i razmišljanja o pokretanju sopstvenog biznisa, u smislu da im glavni problem ne bude nedostatak novca, nego da razmišljaju tako da oni mogu da započnu biznis sami i kad hoće i vole to što rade, uvek će se snaći za novac.
    Razmišljanje treba da bude u pravcu postepenog razvoja sopstvenog biznisa.

  • Na predavanju se govorilo i o razlikama između afričkih, balkanskih i južnoameričkih zemalja u smislu da je na Balkanu glavni problem mladih u njihovom negativnom pristupu preduzetničkom duhu i nedovoljnoj angažovanosti na razvijanju sopstvenih ideja o pokretanju biznisa. U drugim zemljama to nije slučaj.

Tri ključne tačke uspešnog razvoja sopstvenog biznisa su:

  • ideja, želja da se ona ostvari, motivisanost polazi iz glave;
  • podrška okruženja (porodice, prijatelja, …) koji će pomoći u razvijanju ideje;
  • liderske veštine koje osoba treba da razvija, jer svako od nas je lider, ali treba konstantno raditi na razvoju sopstvenih veština kako bi i drugi prepoznali te naše liderske veštine i pomogli nam u razvoju ideje za započinjanje sopstvenog biznisa.

Treća tačka zaokružuje sve tri gore navedene karakteristike.